Projekt


Exempel på utförda och pågående projekt

PROJEKTÅR 2013
-Kabelmätningar
Kjell Andersson AB

-Kabelmätningar
One Nordic

-Kabelmätningar
Eltel

-Kabelmätningar
Kraftringen

-Kabelmätningar
Infratek

-Kabelmätningar
4-Mans El

-Kabelmätningar
Skandinavisk Elkraft

-Kabelmätningar
Ericsson

-Kabelmätningar
Vattenfall

-Kabelmätningar
Svevia

-VA inmätning, Hästveda
Hässleholms Vatten AB

-VA inmätning, Vinslöv
Hässleholms Vatten AB

-VA inmätning, Vankiva
Hässleholms Vatten AB

-Fjärrvärme, Vinslöv
Byavärme Distribution

-Diverse inmätningar och utsättningar
Gatu och Väg Väst AB

-Nya VA ledningar, Åhus Kristianstad
FASAB

-Transval, Åhus Kristianstad
Degerberga Grus och Schakt

-Projekteringsinmätningar, Kulltorp Kristianstad
SWECO

-Projekteringsinmätningar, Pyntens pumpstation
SWECO

-VA utbyggnad, Yngsjö Kristianstad
G Nilssons

-Norra Station, Hässleholm
Starka Betongelement

-Nya Gallerian, Kristianstad
AB Strängbetong

-Nya Gallerian, Kristianstad
PEAB

-Länken, Kristianstad
PEAB

-Norra Station, Hässleholm
PEAB

-Bergendals, Hässleholm
PEAB

-Snårarp, Kristianstad
Skanska

-Kraftledningsstolpar, Kristianstad
Skanska

-Inmätning, Spånga Kraftstation
Wästerlövs

-Inmätning VA, Åhus
Griab

-Diverse Dammprojekt
JKN

-Nybyggnation, Näsby
C4 HUS

-Nybyggnation, Härlöv
C4 HUS

-Inmätningar, Degerberga
Skånska Energi och Värme

-Arkelstorp-Tollarpabjär
Enercon

PROJEKTÅR 2012
-Kabelmätningar
Kjell Anderssons AB

-Kabelmätningar
One Nordic

-Kabelmätningar
Eltel

-Kabelmätningar
Kraftringel

-Kabelmätningar
Widings El

-Kabelmätningar
Skandinavisk Elkraft

-VA inmätning, Hästveda
Hässleholms Vatten AB

-VA inmätning, Vinslöv
Hässleholms Vatten AB

-Fjärrvärme, Vinslöv
Byavärme Distribution

-Inmätningar, Malmö
GS Development AB

-Diverse inmätningar och utsättningar av broar
Gatu och Väg Väst AB

-Projekteringsinmätningar, Bergendals Hässleholm
WSP

-Kv Misteln, Kristianstad
CG-Byggen

-Div. inmätningar och utsättningar
Örkelljunga Kommun

-Projekteringinmätningar, Alvesta
Pehrsco

-Nya valedningar Äspet, Kristianstad
FASAB

-Nosabyskolan, Kristianstad
Degeberga Grus och Schakt

-VA inmätningar Procordia, Tollarp
SWECO

-Utsättning Tivoliparken, Kristianstad
G Nilssons

-Kv Åland, Kristianstad
Starka Betongelement

-Inmätning pålar, Lund
Starka Betongelement

-Nya Gallerian, Kristianstad
PEAB

-Kv Macken, Hässleholm
PEAB

-Exploateringområde Haganäs, Älmhult
PEAB

-Kv Flaket, Åhus
PEAB

-Norra Station, Hässleholm
PEAB

-Bergendals, Hässleholm
PEAB

-Östra Vallen, Kristianstad
Skanska

-Hammar skola, Kristianstad
Skanska

-Gator och va Öllsjö, Kristianstad
Skanska

-Bullerplank E22, Kristianstad
Skanska

-GC-Väg, Abbekås
Skanska

PROJEKTÅR 2011
-Kabelinmätningar
One Nordic

-Kabelinmätningar
Eltel

-Kabelinmätningar
Kjell Andersson AB

-Kabelinmätningar
Infratek

-Kabelinmätningar
Kraftringen

-Kabelinmätningar
Widings El

-VA inmätningar, Hästveda
Hässleholms Vatten AB

-VA inmätningar, Vinslöv
Hässleholms Vatten AB

-Fjärrvärme, Vinslöv
Byavärme Distribution

-Tunnelprojekt, Sösdala
FASAB

-Kv. Stafure, Kristianstad
FASAB

-Toyota, Hässleholm
FASAB

-Projekteringsinmätningar Bergendals, Hässleholm
WSP

-Tillbyggnad, Simrishamn
Abetong

-Diverse inmätningar och utsättningar av broar
Gatu och Väg Väst AB

-Exploateringsområde, Rävemåla
FARM Entreprenad AB

-Diverse inmätningar och utsättningar
Örkelljunga Kommun

-VA Projekteringsinmätningar, Alvesta
Pehrsco

-Diverse inmätningar, Hanaskog
Wästerslövs AB

-Exploateringsområde Haganäs, Kristianstad
PEAB

-Nosabyskolan, Kristianstad
PEAB

-Mediamarkt, Kristianstad
PEAB

-Kv. Lustgården, Kristianstad
PEAB

-Kv. Flaket, Åhus
PEAB

-Kv. Macken, Hässleholm
PEAB

-Bergendals, Hässleholm
PEAB

-Östra vallen, Kristianstad
Skanska

-Diverse utsättningar, Nymölla pappersbruk
Skanska

-Ny GC-Väg, Edenryd
Skanska

-Utsättningar Fjärrvärmeverket, Simrishamn
Skanska

-E22 Nättarby, Karlskrona
Skanska

-Vägombyggnad, Broby
Skanska

PROJEKTÅR 2010
-Kabelinmätningar
One Nordic

-Kabelinmätningar
Kjell Andersson AB

-VA inmätningar, Sösdala
Hässleholms Vatten AB

-VA inmätningar, Vinslöv
Hässleholms Vatten AB

-VA inmätningar, Finja
Hässleholms Vatten AB

-Utsättning byggnad, Hörby
Åsbo Hus

-Exploateringsområde, Växjö
FARM Entreprenad AB

-Projekteringsinmätning, Växjö
Phersco

-Inmätning och utsättning av broar
Gatu och Väg Väst AB

-Öllsjöskolan
G Nilssons

-Diverse inmätningar och utsättningar
Örkelljunga Kommun

-Naturum, Kristianstad
NCC

-Allöverket, Kristianstad
PEAB

-Kvarteret Lustgården, Kristianstad
PEAB

-Bergendals, Hässleholm
PEAB

-Ny väg, Bromölla
PEAB

-Ny väg, Vejbystrand
PEAB

-Diverse inmätningar och utsättningar, Hyllstofta
PEAB

-GC-Väg, Bjärnum
PEAB

-Exploateringsområde Haganäs, Älmhult
PEAB

-Fjärrvärme, Vinslöv
FASAB

-Värmeverket, Hässleholm
Skanska

-Kv. Verkmästaren, Hässleholm
Skanska

-Väg 118, Kristianstad
Skanska

-Östra Vallen, Kristianstad
Skanska

-Kv. Stafure, Kristianstad
Skanska

PROJEKTÅR 2009
-Va utbyggnad i Hollstorp Växjö kommun
Beställare: FARM Entreprenad AB

-Inmätning och utsättning av broar
Beställare: Gatu och Väg Väst AB

-VA inventering Sösdala
Beställare: Hässleholms Vatten AB

-Inmätning av Elledningar
Beställare: Kjell Andersson AB

-Inmätning av Elledningar
Beställare: One Nordic

-Slangsättningsmätningar E4:an
Beställare: PEAB

-Diverse utsättningar Bergendals Hässleholm
Beställare: PEAB

-Ombyggnad av busstorg i Glimåkra
Beställare: PEAB

-Kv Maskrosen – Nybyggnad av bostäder – Älmhults kommun
Beställare: PEAB

-Ombyggnad av Väskolan Kristianstad
Beställare: PEAB

-Inmätningar Trafikplats Kristianstad Kristianstads kommun
Beställare: Skanska

-Inmätning av fjärrvärme i Rinkaby Kristianstads kommun
Beställare: Skanska

-Utsättning av bostadshus i Ljungbyhed
Beställare: Åsbohus

-Dokumentation av Örkelljunga kommuns trafikskyltar
Beställare: Örkelljunga kommun

PROJEKTÅR 2008
-Nybyggnation av hus och golfbana – Woodlands Eket
Beställare: FARM Entreprenad AB

-Inmätningar Ljungbyheds flygplats
Beställare: FM Ljungbyhed AB

-Inmätning och utsättning av broar
Beställare: Gatu och Väg Väst AB

-VA inventering Sösdala
Beställare: Hässleholms Vatten AB

-Projekteringsinmätning Broby – Glimåkra
Beställare: Infrac

-Inmätning av Elledningar
Beställare: Kjell Andersson AB

-Inmätning av Elledningar
Beställare: One Nordic

-Kv Maskrosen – Nybyggnad av bostäder Älmhults kommun
Beställare: PEAB Sverige AB

-Slangsättningsmätningar E4:an
Beställare: PEAB Sverige AB

-Ombyggnad av Väskolan Kristianstad
Beställare: PEAB Sverige AB

-Ny rondell i Älmhults kommun
Beställare: Vägverket Produktion

-VA inventering i Liatorp Älmhults kommun
Beställare: Älmhults Kommun

-Dokumentation av Örkelljunga kommuns belysningsstolpar
Beställare: Örkelljunga kommun