Inmätningar av vatten och avloppsledningar


Vid inmätning av VA lägger vi stor vikt vid att göra en nogrann inventering av brunnar med fullständiga protokoll, innan man mäter in va-detaljerna i plan och höjd.